U mokt’aanilo’ob meyajo’ob
Vega Solar 1 yéetel 2.  

U mokt’aanil yéetel kaj, yéetel chíiimpolal, u yila’al ba’ax ku beeta’alyéetel u múul meyajil, ba’alo’ob tu’ux jach u ts’aamaj u yóol u meyajilo’ob Vega Solar 1 yéetel 2 . Ti u beeta’al u meyajilo’obe’,  Vega Solar ma’ chéen ba’ax ku ya’alik u a’almajt’aanilo’ob yo’olal u beeta’al loob ti’ kajnáalilo’ob, ku yilik xan ba’ax ku ya’alik u a’almajt’aanilo’ob wayile’ beeyxan le táanxel lu’umilo’obo’.

Vega Solar ts’o’ok u betik jump’éel Nu’uksajil kaxan áantaj utia’al u ts’aabal ma’alob kuxtal ti’ kajnáalo’ob, ikil u yila’al u kaláanta’al u miatsil kuxtal yéetel yóok’olkab.

Utia’al u beeta’al le Nu’uksajil  meyajo’, yaanji u beeta’al:

Bey túuno’ ku beeta’al paklan  tsikbalo’ob utia’al u k’ajóolta’al tumen kajnáalilo’ob  le meyo’oba’  beeyxan ku yila’al  u ajmeyajilo’ob Vega Solar 1 yéetel 2 ku na’atiko’ob ba’ax k’a’abéet yéetel ba’ax ku tukultik le kajnáalilo’obo’. 

U ba’alilo’ob u nu’uksajil kaxan áantaj ti’ kajnáalo’obe’, lelo’oba’

U kaláanata’al yo’kabil, ba’alche’ob yéetel  k’áaxo’ob

 • Yaan u beeta’al jump’éel nu’uksajil kaxan áantaj  ti’ k’áaxo’ob yéetel u meyajilo’ob kaláanil beeyxan u k’e’exel u kúuchilo’ob. 
 • Bey ma’ beeta’ak u meyajil kol k’aaxe’, yaan u yáanta’al  kanan kaabo’on  ti’:

Nu’uksajil  bejo’ob.

 • Tu jáatsk’iinilo’ob u káajsa’al u meyajil     yéetel u beeta’al le kúuchilo’obo’, yaan u ts’aabal jump’éel Nu’uksajil     utia’al ma’ u yúiuchul loobilo’ob te’e bejo’.  Ichile’, yaan u tso’olol:

Nu’uksajil u k’u’ubul Si’

 • Yaan u tsa’aabal ti’ kajnáalilo’ob  jun jaats ti’ le si’  kun jóok’ol yo’olal u ko’olol k’áax  utia’al u meyaj ti’ob. 

U yantal taak’in ti’ le  múuch’  kaajo’obo’.  

 • Le meyajo’ jump’éel kúuchil ku taasik meyaj.

U Nu’uksajil áantaj  xook 

 • Ja’ab ja’abil, ka’alikil táan u beet’al u meyajilo’ob Vega Solar  1 yéetel  2,  bey ma’ káajak u k’iinilo’ob  xooke’:

U nu’uksajil u beeta’al ma’alob muuk’il.

U Nu’uksajil u ts’aabal ba’alo’ob ti’ u kúuchilo’ob kaaj.

 • Ts’o’ok u ma’alobkuunsa’al  u ba’alilo’ob u kaajil  San José Tipceh

U Nu’uksajil kaxan tsikbal yéetel bisbail 

 • Yaan u kaxtaa’al tsikbal yéetel kajnáalo’ob     yano’ob tu’ux yaan  le kúuchil     meyajo’. U tuukulile’ u yu’uba’al ba’ax ku tukultiko’ob yéetel u yantal     je’ek’ab  tsikbal.  

Nu’uksajil utia’al u kaláanta’al ma’ u yúuchul juum.

 • Tuláakal  meyajo’ob kun beetbil le kéen káajsa’ak le meyajo’ beeyxan le kéen beeta’ake’ yaan u yilik ba’ax ku ya’alik u A’almajt’aanil mexicana NOM–081–SEMARNAT–1994, ku yaa’alik u k’a’amil juum je’el u páajtal u beetaa’ale’ 55 decibeles táamkabil ku káajal  6 ja’atskab ku ts’o’okol 10 ook’in yéetel jump’éel  k’a’amil ku chukik  tak 50 decibeles 10 ook’in tak 6 ja’atskab. 

Nu’uksajil  ba’ax kun beetbil yéetel u xiixel ba’alo’ob.

 • Tuláakal  xiixelo’obe’ yaan u ts’aabal tu kúuchilo’ob tu’ux unaj yéetel yaan u ts’íibta’al u k’aaba’i’, yaan u yantal u maak utia’al ma’ u yantal k’aak’as  ba’alche’obi’. Yo’olal u xiixel ba’alo’ob kun  jóok’ol kéen beet’ak l e kúuchilo’, yaan u ts’aabal u kúuchil utia’al u líik’esa’al.

 • ‍Kex tumeen  k’aak’as xiixelo’ob óoli’ mina’an, chéen tu k’iinilo’ob táan u beeta’al le kúuchilo’  beeyxan le kéen lu’sa’ak, yaan u meyajta’al tu beel yéetel u ja’atsal. Yaan u  kaxta’al juntúul  máak k’ajóola’an yéetel ojéela’an ma’alob u beetik le meyajo’.

Nu’uksajil utia’al u kala’anta’al u beeta’al wa u yutskíinsa’al.

 • U beetaa’al le kúuchilo’ yéetel ba’ax kun ts’aabile’ yaan u beeta’al  je’el bix u ya’alik u a’almajt’anilo’ob táanxel lu’umilo’ob yéetel wey lu’umila’. 

 • ‍Beeyxan  ichil le Nu’uksajila’

U nu’uksajil  u lu’umilo’ob  ejido