U yutsil u meyajilo’ob
Vega Solar 1 yéetel 2

U yutsilo’ob utia’al kajnáalo’ob t’oxla’antak 

K’áatchi’ob jach ku beeta’al

1 – Ts’o’ok w’aa u ya’ala’al uts ti’ kajnáalilo’ob.

Bey. Ts’o’ok u beeta’al jejeláas meyajo’ob utia’al u tso’olol ti’ob ba’ax ku kaxta’al yéetel le meyaja’  beeyxan yo’olal nu’uksajilo’ob táan  k beetik yéetelo’ob tu’ux kun táakpajal le kajnáalilo’obo’.

2 – U Mola’ayil meyaj  ku beetik wáa mokt’aan yéetel le kaajo’ .

Bey. Utia’al a k’ajóoltik u ya’abile’, xook u jaatsil mokt’aano’b

3 - U Mola’ayil Meyaj yaanti’ wáa u ju’unilo’ob utia’al u meyajta’al le lu’umo’.

Táan u beeta’al tu beel je’el bix u ya’alik u a’almajt’aanil utia’al u jo’sa’al u ju’unilo’b.

4 - Ba’ax  kun beetbil yo’olal u kaláanil k’áaxo’ob te’e tu’ux  yaan le meyajo’
  • Yaan u beeta’al jump’éel nu’uksajil ku ch’áaik u yóol ti’ bix je’el u tse’elel u ya’abil CO2 jets’a’an yéetel ts’aamal te’e kúuchilo’  yéetel u meyajilo’ob kaláanil beeyxan u k’e’exel u kúuchil. U báatsil yóok’olkab, ichil lelo’oba’ u  ch’uulil yéetel u yooxol, ma’ táan u k’e’expajalo’ob.      

  • Beey túuno’, jun wóol k’áax noj k’áax yéetel kaabal k’áax) yaan u yantal tu báak’pach ti’ le  kúuchil meyajo’.

  • Ti’ u lak’  ba’ale’, u meyajilo’ob u k’e’exel u kúuchilo’obe’ yaan u beeta’al ka’alikil táan u káajsa’al le meyajo’ beeyxan kéen beeta’ak le kúuchil meyajo’. Lelo’oba’ yaan u kaxtiko’ob u  ma’alob kúuchilo’ob utia’al le k’eexilo’, u yutskíinta’al lu’umo’ob tu’ux kun beeta’al paak’alo’ob beey xan u beeta’al u kúuchil tu’ux kun li’isbil neek’o’ob utia’al u yantal u túumbenil mejen kúul che’ob yaan xan u pa’ak’al te’e kúuchilo’.

5 - Le meyajo’obo’ ku kaláantiko’ob wáa u kuxtal k’áaxil ba’alche’ob.

Bey. Yaan u beeta’al jump’éel nu’uksajil utia’al u kaláanta’al u kuxtal k’áaxil ba’alche’ob. U Mola’ay meyaje’ yaan u bisik táanxel tu’ux le ba’alche’ob kun kaxtbilo’ ( yanak wa ma’ a’almajt’aanil NOM 059 SEMARNAT 2010) Yaan u beeta’al tuláakal le ba’ao’oba’ bey ma’ káajak u meyajta’al le kúuchilo’.

6 - Le meyajo’obo’ ya’ab juum ku beetiko’ob wáa le kéen káajak u meyajta’ale’.

Tuláakal ba’ax kun beetbil kéen káajak u meyajta’ale’ yaan u beeta’al je’el bix u ya’alik u a’almajt’aanil Norm NOM–081–SEMARNAT–1994 ,tu’ux ku ya’ala’al u jach k’a’amile’ 55 decibeles táankabil ichil u súutukil 6 ja’atskabk’iin tak 10 ook’in, u jach ya’abil u k’a’amile’ 50 decibeles ichil u súutukil  10 ook’in tal 6 u tal u sáastal.  

7 - Le meyajo’obo’ yaan wáa u k’askúusiko’ob u yóol le kúuchilo’.

Ma’. Tumeen meyajo’ob fotovoltaicos, ma’ meyajo’ob yaan u yooxoli’. Le nu’ukulilo’obo’ ku ju’ulul tumeen k’iin tu’ux ku suut muuk’il ma’ tu cha’iko’ob u chokotal lu’um. Beeyxan ma’ tu k’askúunsiko’ob bix u meyaj k’áax yéetel k’iin.

8 - Le meyajo’oba’ ku taasiko’ob wáa k’oja’anilo’ob, je’el bix Cancer wa ku beetik ma’ u yantal mejen paalal?

Ma’. Le meyajo’oba’ ma’ tun tijsiko’ob u yoot’el máak. Mix táan xan u taasik k’oja’anilo’ob ti’ wíinik.

9 - Le meyajilo’oba’ ku beetiko’ob wáa k’aas ti’ wíinik, ti’ coches wa ti’  u nu’ukulil meyaj

Ma’. Le kúuchilo’ ma’ táan u taasik ooxol, ma’ chokoj u yóoli’. Le meyajo’ ma’ tun beetik k’aas ti’ wíinik, ti’ coches mix ti’ u nu’ukulilo’ob.

10 - Le meyajo’oba’ ku ts’áaik  wáa páajtalil utia’al  naajal yéetel
u yantal meyaj.

Bey. Jach beyo’. K’a’ana’an u páajtalil kaaj utia’al jejeláas meyajo’ob ka’alikil táan u beeta’al le meyajo’ . Lela’ ma’ chéen ku taasik taak’in ti’ láak’tsililo’ob, tukulta’an xan ku taasik páajtalilo’ob utia’al máaxo’ob ku koonolo’ob yéetel ba’alo’ob k’a’ana’antak ( janal, kúuchil wenel yéetel u jeel ba’alo’ob).

12 - Tu’ux ku beeta’al le meyajo’oba’ je’el wáa  u yúuchul loobe’

Le kéen beeta’ak le meyajo’oba’  ku kaláanta’al u a’almajt’aanilo’ob yóok’olkab, le ku ts’áaik CFE  yéetel ku yila’al u kaláanta’al wíiniko’ob .Ts’o’okole’u un’ukulilo’ob u muuk’ k’iine’ ts’o’ok u seenma’alobtal, le beetik jump’éel sayabil jach uts yéetel alab óoltsil  yan yóok’olkab.

13 - U cablesilo’ob le meyajo’oba’ ma’alobtak wáa.

Bey. U cablesilo’obe’ ku kaláantik ba’ax ku ya’alik u a’almajt’aanilo’ob  wey lu’ume’ yéetel táanxel lu’umilo’ob yóok’olkab. U nu’ukulilo’obe’ jatsa’antak ts’o’okole’ u kala’anta’ale’ ku beetik ma’ u k’astal.’